Loading BeNekon

Môžeme si objednať rozšírenie už existujúceho domu?

Naše moduly fungujú ako lego. A práve preto sa ľahko rozširujú rodinné domy o ďalší potrebný priestor. Navyše pri nadstavbe sú moduly ľahšie ako nadstavba z tehál, čo pomôže statike už existujúcej stavby.