Loading BeNekon

Je modulárny dom lacnejší ako tehlový dom?

Hlavnými výhodami modulárnej stavby je rýchlosť výroby a stavba je za niekoľko hodín na stavenisku uzavretá.  Stavebné náklady sú výrobcovi známe vopred. Továreň nemá žiadne oneskorenie kvôli počasiu, pretože domy sú postavené v klimatických výrobných zariadeniach. Modulárny dom má menší odpad materiálu, počas stavby ste chránení od poškodenia, krádeží a vandalizmu. Všetky tieto faktory pomáhajú znižovať náklady.