Loading BeNekon

Je modulárny dom „zelený dom“?

Na modulárnom dome je možné využiť pozitíva zelenej strechy. Naše strechy sú z výroby ploché, a preto sú výhodné pre inštaláciu zelených striech.